• Veilig betalen
  • Niet goed geld terug
  • Abonnement altijd opzegbaar
  • Eerste maand gratis verzending

Algemene voorwaarden

RAST35 B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAST35 B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74102893, en kantoorhoudende te (5401 GB) Uden aan het adres Neringstraat-West 3C.

Wederpartij

De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met RAST35, of aan wie RAST35 een offerte heeft uitgebracht.

Overeenkomst

Iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen RAST35 en de Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.

Partijen

RAST35 en de Wederpartij samen.

In de bijlage zijn artikel 1 t/m 14 volledig beschreven.

Download hier de algemene voorwaarden

Betaalmogelijkheden